Veelgestelde vragen

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. Mensen met de minste invloed worden het hardst getroffen. Nu al kampen mensen in Azië, Afrika en bijvoorbeeld het Amazonegebied met hittegolven, watertekorten en verwoeste oogsten. En ook in Nederland is de opwarming van de aarde merkbaar. Een steeds bredere beweging van jongeren, wetenschappers, ondernemers, werknemers, grootouders, wil dat het roer omgaat. Wij willen eerlijker en daadkrachtiger klimaatbeleid. Want de klimaatcrisis dendert voort. Maar de politiek treuzelt.

Keer op keer kiest de overheid voor vervuilende bedrijven en hun aandeelhouders en niet voor het recht op een leefbaar en veilig leven voor mensen in Nederland en daarbuiten. Met ons belastinggeld. Dat kan én moet anders. De politiek moet in Den Haag en de Europese Unie haar macht gebruiken. Groener, eerlijker, nu!

Daarom hebben wij met 11 organisaties de Klimaatcrisis Coalitie opgericht. We gaan in 2021 de druk op de politiek opvoeren. Met lokale groepen in meer dan 40 steden in Nederland. En we beginnen met het Klimaatalarm op 14 maart.

We vragen iedereen om zich van te voren aan te melden, zodat we de aantallen goed in de gaten kunnen houden. Zo zorgen we er zoveel mogelijk voor dat het niet te druk wordt op de verschillende locaties. We organiseren het Klimaatalarm in meer dan 40 gemeenten, dus zo beperken we het aantal reisbewegingen en vermijden we een massa van duizenden mensen. Ook vragen we mensen met klachten thuis te blijven. Mensen die wel gaan deelnemen moeten 1,5 meter afstand houden (op iedere locatie worden er staplaatsen gemarkeerd op de grond) en mensen moeten een mondkapje dragen.

Een eerlijk klimaatbeleid komt er niet zomaar. Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Wij gaan er voor zorgen dat klimaat hét thema van deze verkiezingen wordt. Vlak voor de landelijke verkiezingen laten we de politiek zien dat we kiezen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. In heel Nederland: van Groningen tot Maastricht.

●        Wij willen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid voor iedereen, in Nederland en daarbuiten

●        Wij willen dat de overheid kiest voor mensen en dat vervuilende bedrijven zelf betalen voor hun verduurzaming en voor de schade die ze veroorzaken

●        Wij willen dat de overheid actie onderneemt en zorgt dat gezond eten, duurzaam reizen, wonen in een goede woning en groene banen voor iedereen mogelijk is. Ongeacht wie je bent, wat je verdient en waar je woont.

Wij gaan in heel Nederland onze stem laten horen, van Groningen tot Maastricht. In ruim 40 steden organiseren we samen met lokale klimaatcoalities op 14 maart een Klimaatalarm. Daarbij houden we uiteraard rekening met de actuele coronamaatregelen.

Doe mee en sluit je aan bij een Klimaatalarm in jouw regio!

Vind je het prettiger om vanuit huis mee te doen? Dat kan! Kijk mee met Klimaatalarm Live en sla samen met deelnemers door heel Nederland het Klimaatalarm vanuit huis. 

Dat is afhankelijk van de coronamaatregelen, maar we gaan in elk geval de stem van tienduizenden Nederlanders laten horen!

Het huidige kabinet noemt zich het groenste kabinet ooit. Het beloofde zich te houden aan het Akkoord van Parijs, waar werd afgesproken om de klimaatverandering te beperken tot maximaal 1, 5 graad. Toch zien we dat die klimaatdoelstellingen bij lange na niet worden gehaald, het kabinet treuzelt. Dat blijkt ook wel uit de recente Klimaat en Energie Verkenning van het planbureau voor de leefomgeving. We gaan de afgesproken doelen zo niet halen. Maar het klimaat wacht niet.

De afgelopen jaren hebben we helaas gezien dat een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid er niet zomaar komt. Daar moeten we de politiek bij helpen.
Met het Klimaatalarm vlak voor de verkiezingen laten we zien hoeveel mensen het klimaat belangrijk vinden en kiezen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. We laten zien hoe breed en divers het draagvlak is. Maar ook tijdens de kabinetsformatie na de verkiezingen blijven we samen met lokale klimaatcoalities verspreid over heel Nederland druk uitoefenen.

Een beter klimaat begint niet bij jezelf, een beter klimaat begint bij samenwerken aan oplossingen voor iedereen. Vervuiling is een collectief probleem dat we samen moeten oplossen, niet ieder voor zich. We kunnen niet verwachten dat iedereen uit zichzelf besluit alleen nog maar duurzaam voedsel te kopen, voor duurzaam vervoer te kiezen en zijn huis energieneutraal te maken. 

Maar we kunnen wel zorgen dat klimaatoplossingen voor iedereen betaalbaar worden. Dat iedereen kan meebeslissen over de verduurzaming van hun omgeving. Dat iedereen kan profiteren van gezonde voeding voor mens en klimaat, betaalbare duurzame energie, meer wooncomfort, meer ruimte in de stad, gezonde lucht en natuur in Nederland en wereldwijd.

Steeds meer mensen proberen hun klimaatimpact te verkleinen. Mensen stappen over op groene energie, eten minder vlees of fietsen meer. Maar zolang overheden en grote vervuilende bedrijven en hun aandeelhouders hun verantwoordelijkheid ontlopen, is het voor consumenten moeilijker om duurzame keuzes te maken. Vooral de fossiele industrie heeft veel invloed op hoe we ons energiesysteem inrichten. Hun lobby beïnvloedt belangrijke investeringsbeslissingen. Bijvoorbeeld over nieuwe infrastructuur, zoals leidingen, waardoor we voor nog eens tientallen jaren afhankelijk zijn van gas. Grote multinationals hebben bovendien een belangrijke rol bij het bepalen van het aanbod, en daarmee ook invloed op de mogelijkheid van consumenten om duurzame keuzes te maken.

Nederland is een van de rijkste landen ter wereld, maar ons klimaatbeleid is echt onvoldoende. Uit de Klimaat en energie Verkenningen blijkt dat Nederland de doelen niet gaat halen. Al eerder moest de rechter eraan te pas komen om Nederland aan haar eigen afspraken te laten houden. Bovendien is in het Parijs akkoord afgesproken dat de rijke landen sneller hun uitstoot van broeikasgassen moet afbouwen dan de armere landen. Dat gebeurt op dit moment niet. 

Nederland is een van de grootste landen als het gaat om geldstromen, maar een fors deel van dat geld wordt besteedt aan klimaatvervuiling, ontbossing en onduurzame economieën. We steken miljarden in de ondersteuning van de fossiele sector en lopen achter in de Europese Unie als het gaat om duurzame energie. We zijn een fiscaal paradijs voor de grootste en meest vervuilende multinationals ter wereld. Onze havens en bedrijven zijn wereldspelers in onder andere steenkool, benzine en palmolie. En onze voedselindustrie is groot in klimaatvervuilend en natuurverwoestend voedsel. 

De economische macht van deze bedrijven heeft ook grote invloed op de politiek en samenleving, waardoor bedrijfsbelangen het te vaak winnen van maatschappelijke belangen. Het wordt tijd dat de politiek ervoor zorgt dat grote vervuilende bedrijven de gevolgen niet langer op de samenleving kunnen afwentelen, het wordt tijd dat mens en klimaat weer boven multinationals staan. 

Wij geven de politiek daarbij graag een steuntje in de rug. Om te beginnen met het Klimaatalarm.

Dat is niet vanzelfsprekend. De prijs wordt niet alleen bepaald door de kosten van de vervuiling. Door bijvoorbeeld een belasting op vervuiling in te voeren kan de belasting op arbeid worden verlaagd. Op die manier worden werkgevers gecompenseerd en wordt het aantrekkelijker om mensen aan te nemen. Ook kan een bedrijf kiezen om minder dividend uit te keren of schoner te produceren. Je stimuleert bedrijven veel sneller te vergroenen door CO2-uitstoot bij de bron te belasten. Bedrijven die investeren kunnen dat geld ook weer terugverdienen door technologische vernieuwing. Immers: hoe minder ze vervuilen, hoe minder ze hoeven te betalen.

Ook andere landen hebben de klimaatafspraken van Parijs getekend. Ze hebben ook de verantwoordelijkheid om hun steentje bij te dragen en met maatregelen te komen. Bovendien is Nederland een rijk land met wereldwijd veel economische invloed. Wij willen dat de regering die invloed gebruikt om een einde te maken aan de klimaatcrisis en de ellendige gevolgen die veel mensen nu al ondervinden. Door te blijven investeren in grote vervuilende bedrijven en hun aandeelhouders en niet te kiezen voor mens en klimaat, investeert de overheid in een economie zonder toekomst. 

Juist nu kan de overheid die bedrijven de goede kant op duwen en van Nederland een internationale koploper maken, in plaats van een hekkensluiter. Bijvoorbeeld door voorop te lopen met een eerlijke energietransitie, die bedrijven zelf betalen en die geen mensen dupeert. Bijvoorbeeld door te stoppen met het subsidiëren van vervuiling en dat geld te investeren in groene oplossingen voor iedereen en de wereld te laten zien dat en hoe dat kan.

Er komen ook honderdduizenden groene banen voor in de plaats, bijvoorbeeld om huizen te isoleren, windmolens en zonneparken te bouwen. Een eerlijk klimaatbeleid betekent dat we vinden dat iedereen het recht heeft op een leefbaar inkomen en een goed sociaal vangnet. Met een eerlijke verdeling van de welvaart hoeft er niemand op achteruit te gaan.
De coronacrisis laat zien dat de overheid snel en daadkrachtig kan zijn in tijden van rampspoed. Er worden miljarden euro’s beschikbaar gesteld voor werkgelegenheid en baanbehoud. Wij vinden dat de overheid juist nu moet investeren om eerlijk en duurzaam uit de huidige economische crisis te komen. Want de klimaatcrisis dendert door, veel mensen worden er nu al door getroffen en vroeg of laat zal iedereen er mee te maken krijgen. We kunnen de klimaatcrisis niet negeren. En natuurlijk moeten mensen die hun baan verliezen, en niet omgeschoold kunnen worden, gecompenseerd worden voor hun inkomensverlies. Zoals de werknemers in en rond de kolencentrales.

Een groep van 11 organisaties die het initiatief heeft genomen om het Klimaatalarm te organiseren. Maar het Klimaatalarm is van iedereen. In het hele land vormen mensen met allemaal verschillende achtergronden lokale klimaatcoalities om het Klimaatalarm te organiseren en de druk op de politiek op te voeren.

Het Klimaatalarm is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie. Dit is een samenwerkingsverband van: Milieudefensie, FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Extinction Rebellion, Code Rood, Fridays For Future, Fossielvrij NL, Oxfam Novib, De Woonbond en Grootouders voor het Klimaat. De Klimaatcrisis Coalitie nodigt iedereen uit zich bij hen aan te sluiten.

Op dit moment zijn lokale klimaatcoalities zich aan het organiseren om uiteindelijk in ruim 40 steden hun stem te laten horen. Bekijk hier welke gemeentes meedoen, van Groningen tot Maastricht.

Het Klimaatalarm wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers en deelnemers aan de mars. En dankzij bijdragen van de aangesloten organisaties van de Klimaatcrisis Coalitie en hun leden en donateurs. Kijk voor meer informatie op hun websites. Ook particulieren kunnen bijdragen leveren. Op de website van het Klimaatalarm 2021 is een speciale tool te vinden voor particuliere bijdragen. Er komen in de tussentijd ook bijdragen van andere organisaties binnen die niet in de Klimaatcrisis Coalitie zitten maar die het Klimaatalarm ondersteunen.

Wil jij ook met jouw organisatie ondersteunen? Fijn! Geef dat dan door via deze pagina.

Zit je vraag hier niet tussen?

Stel gerust je vraag via de mail.

Persvragen

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met de persvoorlichter van de Klimaatcrisis Coalitie via persvoorlichting@milieudefensie.nl