Over ons

Wat?

Wij willen dat het kabinet in actie komt met ambitieuze, eerlijke klimaatplannen voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. Met rechtvaardig beleid kunnen we iedereen duurzaam werk geven, kansenongelijkheid bestrijden en onze kinderen gezond laten opgroeien. Begin november komen landen vanuit de hele wereld bijeen tijdens de VN Klimaattop in Glasgow om te praten over het tegengaan van klimaatverandering. Dit is hét moment voor massaal protest.

Waarom?

De klimaatcrisis is nu. Overstromingen, bosbranden en hongersnoden teisteren de wereld en worden extremer. De klappen vallen vooral bij mensen die de minste middelen hebben om zich tegen deze gevaren te weren. Binnen onze landsgrenzen, maar vooral ook ver daarbuiten. Toch doet Nederland al jaren te weinig om dit te voorkomen. Daarom moet onze overheid nú verantwoordelijkheid nemen.

Wie?

Iedereen kan meedoen aan de Klimaatmars! De mars is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van negen verschillende organisaties en groepen: Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL, Milieudefensie, Grootouders voor het Klimaat en Code Rood. Het protest wordt verder mogelijk gemaakt door een projectteam dat alles in de aanloop naar 6 november regelt, van het podiumprogramma tot aan social media posts. En laten we de onmisbare rol van vrijwilligers en donateurs niet vergeten.

Waar we voor staan

Luister naar de wetenschap en wees eerlijk over de gevolgen van de klimaatcrisis. De aarde stevent af op ongecontroleerde opwarming en totale ontwrichting van onze leefomgeving. Het enige antwoord is snelle verandering: grote vervuilers reguleren en broeikasgassen maximaal terugdringen. Hierbij is het betrekken van burgers essentieel. Als rijk land zouden we voorop moeten lopen, in plaats van achteraan.

Pak het probleem bij de kern aan: stop fossiele subsidies, divesteer van fossiel en blokkeer nieuwe fossiele projecten. Luister naar de burger in plaats van de fossiele lobby. Het aankomende kabinet moet inzetten op minder vluchten op Schiphol, het schrappen van Lelystad Airport en het investeren in duurzame alternatieven.

Wij willen zekerheid en perspectief voor iedereen die momenteel nog werkt in de fossiele industrie. Overheid en bedrijven kunnen garantie bieden met omscholing en vaste, goed betaalde banen in de energietransitie, zorg of onderwijs. Iedereen die een baan verliest door klimaatbeleid moet van deze steunregeling gebruik kunnen maken.
De grote vervuilers en de rijkste 1% die het probleem hebben veroorzaakt én zich decennia hebben verrijkt met vervuiling moeten ook de zwaarste lasten dragen. Burgers met de minste draagkracht moeten ondersteund worden.
De klimaatcrisis stopt niet bij de grens. Over de hele wereld worden de armsten het zwaarst getroffen, terwijl die het minst hebben bijgedragen aan het probleem. Vooral vrouwen, zwarte mensen, mensen van kleur en Inheemse gemeenschappen worden hard geraakt. In andere woorden: de klimaatcrisis is een ongelijkheidscrisis. Rijke landen, waaronder Nederland, zijn hiervoor het meest verantwoordelijk. Ons kabinet moet daarom luisteren naar de perspectieven van getroffen gemeenschappen en oplossingen mogelijk maken.
De Nederlandse energievoorziening komt nog steeds grotendeels uit fossiele brandstoffen. Er moet duurzaam worden opgeschaald op zee en op land. Hierbij staan zeggenschap van en profijt voor burgers centraal, net zoals zorg voor natuur. Kerncentrales zijn geen onderdeel van de oplossing.
Het Nederlandse landbouwsysteem perst boeren uit en pleegt roofbouw op de natuur. Echte natuurinclusieve kringlooplandbouw met een stuk minder dieren is de toekomst, en voor gezond voedsel moeten er prijsgaranties komen. Boeren verdienen steun bij deze transitie.

De biodiversiteit holt achteruit: stikstofproblemen, microplastics, afvalbergen. Het kabinet moet daarom grootschalig investeren in natuurherstel en biodiversiteit. Daarnaast moeten ook alle overige klimaatoplossingen duurzaam zijn om dit proces te bevorderen en bewerkstelligen.

Ondersteunende organisaties

 • PAX
 • 52 weken duurzaam
 • ActionAid Nederland
 • Activist Handbook
 • AGREEn
 • Alliance4Europe
 • Animal Rebellion Nederland
 • BankTrack
 • Bionext
 • Both ENDS
 • Caring Farmers
 • Christian Climate Action
 • Climate Stewards
 • ClimateMatters
 • Comité 21 Maart
 • De Bovengrondse
 • De Natuur en Milieufederaties
 • De Vlinderstichting
 • Dutch Coalition on Disability and Development
 • DWARS
 • Energie Samen
 • Federatie van Democratische Arbeidersverenigingen (DIDF)
 • Fietersbond
 • FNV Young & United
 • Foodwatch Nederland
 • Free West Papua Campaign
 • GEN-NL Ecodorpen
 • GroeneKerken
 • Hivos
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Humanistisch Verbond
 • Internationale Socialisten
 • IUCN NL
 • IVN Natuureducatie
 • Jonge Klimaatbeweging
 • Jonge Socialisten in de PvdA
 • Jongeren Milieu Actief
 • Klimaatmoeders
 • Landelijke Studentenvakbond
 • Mighty Earth
 • Natuur & Milieu
 • NJR Werkgroep Jong & Duurzaam
 • Nudge
 • Oma’s For Climate
 • PINK!
 • Queers 4 Climate
 • RE-PEAT
 • ROOD
 • SAP Grenzeloos
 • Slow Food Youth Network NL
 • Stichting Bite Back
 • Stichting Duinbehoud
 • Stichting Laka
 • Stichting Nieuw Wij
 • Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 • Stichting Steenbreek
 • Stichting Vrienden van FFF
 • Studenten voor Morgen
 • Students for Sustainability Amsterdam
 • Taste Before You Waste
 • Transnational institute
 • University Rebellion
 • Urgenda
 • VN Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling
 • Voedsel Anders
 • WECF International
 • Wereld Natuur Fonds
 • WISE!
 • Young & Fair
 • YOUth ACT
 • Youth For Climate NL