Klimaatcoalitie Maastricht

RED DE PLANEET
NATIONAAL KLIMAATALARM

Samenwerkende klimaatcoalities Limburg

DOE MEE

Met een mondkapje en 1,5 meter afstand
VRIJTHOF MAASTRICHT
14:00 uur, 14 MAART 2021

Op zondag 14 maart om 14:00 gaan Nederlanders in 35+ steden de straat op om voor de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart te protesteren voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Wij luiden het alarm!

Het is tijd voor actie

Wij moeten omschakelen naar een duurzame en meer lokale economie waarbij niet oneindige groei voorop staat, maar harmonie met onze omgeving. Wij willen een betere toekomst voor ons en onze kinderen!

Het nieuwe Kabinet en de Tweede Kamer moeten

  1. Bedrijven dwingen om te betalen voor de schade die zij hebben aangericht, en blijven aanrichten.
  2. Middelen vrijmaken en beleid voeren zodat ministeries, gemeenten, bedrijven en sectoren zo eerlijk en zo snel mogelijk kunnen verduurzamen.
  3. Overgaan op duurzame energiewinning, en weg van fossiele brandstoffen.
  4. Zorgen voor groene banen, duurzame woningen, en een voedselketen die recht doet aan boeren en onze leefomgeving.

Waarom moet JIJ op 14 maart de straat op?

Omdat ons thuis in brand staat! Het weer wordt ieder jaar warmer en extremer, met meer kans op droogte, storm en overstromingen. Ook is 70% van alle wilde dieren ter land en ter zee in de laatste 50 jaar gestorven. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor een betere toekomst, dus laat je stem horen!

STEM op 15, 16 of 17 maart voor het klimaat

Een eerlijk en effectief klimaatbeleid is niet vanzelfsprekend: jouw stem is onmisbaar!

Denk mee, praat mee mee, en doe mee met de verduurzaming van onze stad en regio.

Maastricht klimaatcoalitie
info@maastrichtforclimate.nl 
www.klimaatmars2021.nl 

 

———————–

SAVE THE PLANET
NATIONAL CLIMATE ALARM
Limburg climate coalitions

JOINS US
With a mask and 1,5m distance
VRIJTHOF MAASTRICHT
14:00h MARCH 14, 2021


Nationwide Climate Alarm: March 14, 2021

On Sunday March 14 at 14:00, protests for a fair and decisive climate policy in the upcoming elections on 15,16 and 17 March will take place in 35+ cities in the Netherlands. We ring the alarm!

We need to act now

We must switch to a sustainable and more local economy in which not eternal growth is paramount, but harmony with our environment. Let’s make a better future for ourselves and our children!

The new elected government must

  1. Force companies to pay for the damage that they have caused, and continue to cause.
  2. Provide resources and adopt policies to ensure that ministries, local authorities, companies, and sectors can transition to sustainability as soon as possible.
  3. Transition from fossil fuel dependence to sustainable energy production, green jobs, sustainable homes, and food production that does justice to our living environment and the needs of future generations.

Why should YOU take to the streets on March 14?

Because our home is on fire! The weather is getting warmer and more extreme every year, with more risk of drought, storms and flooding. 70% of all wild animals on land and sea have died in the last 50 years. We are all responsible for a better future, so let your voice be heard!

VOTE for the climate on 15, 16, and 17 March

A fair and effective climate policy does not come naturally: your vote is essential!

Join the conversation, think along, and contribute to the practical sustainability of our city and region.

Maastricht klimaatcoalitie 

info@maastrichtforclimate.nl  

www.klimaatmars2021.nl