Klimaatcoalitie Leeuwarden

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. Daarom slaan we 14 maart het #klimaatalarm, drie dagen voor de verkiezingen. Kom van half 2 tot 3 uur naar het klimaatalarm op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Meld je aan op de website klimaatalarm2021.nl.

Samen zorgen wij ervoor dat iedereen kiest voor het klimaat! Ook in Friesland is een eerlijker en daadkrachtiger klimaatbeleid hard nodig.

Daarom eisen wij drie dingen:
1) Laat het Wad niet overstromen!
De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor ons belangrijkste Werelderfgoed: de Waddenzee. Door de stijging van de zeespiegel loopt het Waddengebied het risico om compleet te overstromen. Ondanks de stijging van de zee gaan de gasboringen onder het Wad nog steeds door, met bodemdaling en milieuschade tot gevolg. Zo gaat een uniek natuurgebied verloren. Wij eisen dat de gasboringen onder de Waddenzee stoppen en ons Werelderfgoed de Waddenzee behouden blijft!

2) Behoud het veenweidegebied: ons Friese ‘regenwoud’
Veenweidegebieden zijn net als het tropisch regenwoud een zeer belangrijke natuurlijke opslag voor CO2. Maar in Friesland stoten de veengebieden juist enorm veel CO2 uit. Dit komt doordat we voor de huidige landbouw het grondwaterpeil kunstmatig laag houden. Dit zorgt voor klimaatverandering, bodemdaling, het verslechteren van de waterkwaliteit en een achteruitgang van de biodiversiteit. De schade is zo groot dat er per direct moet worden gestopt met de ontwatering van onze veenweide!

3) Maak de energietransitie weer lokaal
Friesland is koploper als het gaat om het aantal energiecoöperaties. Tegelijk is meer dan driekwart van de zonneparken in handen van buitenlandse bedrijven. Die gaan aan de haal met het subsidiegeld en hun aandeelhouders strijken de winsten op, terwijl ons landschap door al die zonneparken wordt verknoeid. Wij willen dat de transitie naar duurzame energie in handen komt van onze eigen energiecoöperaties. Zo kunnen de opbrengsten in de ‘mienskip’ en in échte verduurzaming worden geïnvesteerd.

Dus kom zondag 14 Maart naar het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden, van half 2 tot 3 hebben wij een inspirerend programma van sprekers en passende muziek, met onder meer Lutz Jacobi van de Waddenvereniging, de Friese wetenschapper Theunis Piersma, en Nynke Laverman, Piter Wilkens en Syb van der Ploeg als medeklimaatstrijders en geweldige zangers! 🌎🌱

Volg voor verdere updates en het online alternatief ook het facebook-evenement: https://fb.me/e/4J8rivIZ0

Natuurlijk zullen we ons altijd houden aan de op 14 maart geldende coronamaatregelen. We houden sowieso allemaal 1.5 meter afstand en dragen een mondkapje.