Klimaatcoalitie Hillegom

Klimaatalarm Hillegom:

Zondag 14 maart, 14.00 – 15.00 uur

Locatie: Verzamelplaats op het plein bij de Martinuskerk (aan het begin van de Hoofdstraat)

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. We moeten nu samen het roer omgooien. Blijven we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven en  watertekorten? Of kiezen we voor vruchtbare grond, schone lucht en voldoende water? De keuzes die wij maken hebben wereldwijde gevolgen. Mensen met de minste invloed op klimaatontwrichting worden het hardst getroffen. 

Het moet en het kán anders! Op 14 maart a.s. wordt in verschillende gemeentes in het land de noodklok geluid voor het klimaat. Ook in Hillegom vindt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een bijeenkomst plaats waar opgeroepen wordt te kiezen voor het klimaat. 

Tijdens de coronaveilige bijeenkomst kunnen mensen publiekelijk en op speciale wijze hun zorgen uiten over de achteruitgang van het klimaat. Ook zijn we 15 minuten in stilte bijeen, een symbolische tijd om nu te luisteren naar de stem van de Aarde. We willen geen politieke woorden meer, het is nu de hoogste tijd voor daden! Want de toekomst van onze planeet Aarde moet worden veiliggesteld voor vele toekomstige generaties. We hopen op een waardige afsluiting met het luiden van de kerkklokken.

De klimaatcrisis wacht niet. App of bel je vrienden of meld je aan als vrijwilliger. Samen maken we het Klimaatalarm ook in Hillegom groot! 

🚨 VEILIGHEID VOOROP

We vragen iedereen die fysiek of online deel wil nemen om zich via www.Klimaatmars2021.nl  aan te melden. Zodat we kunnen communiceren over eventuele wijzigingen van ons plan en de afspraken met de gemeente, bijvoorbeeld over een maximum aantal deelnemers. Met veiligheid voorop laten we samen onze stem horen op 14 maart, op 1,5 m afstand of vanuit huis.