Klimaatcoalitie Heerlen

Kijk voor meer informatie over het Klimaatalarm in Heerlen (Burgemeester van Grunsvenplein 14:00) ook op het Facebook event: https://www.facebook.com/events/3566535456715972 

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. We moeten nu samen het roer omgooien. Blijven we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven en  watertekorten? Of kiezen we voor vruchtbare grond, schone lucht en voldoende water?

Als de overheid en bedrijven niet voor het klimaat kiezen, blijft de klimaatcrisis bestaan. En wij als burgers kunnen 17 maart kiezen voor een overheid die duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit als prioriteiten beschouwt en daarnaar handelt. 

Daarom slaan wij als klimaatbezorgde burgers in heel Nederland, ook in Heerlen op het Burgemeester van Grunsvenplein, op 14 maart het Klimaatalarm. Wij willen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid en onze medeburgers erop wijzen dat zij daarvoor kunnen zorgen in het stemhokje.

Van onze eigen gemeenten in Parkstad eisen wij:

1 Roep de klimaatnoodtoestand uit

2 Een klimaatneutraal Parkstad in 2026

3 Een Parkstad-breed burgerberaad

4 Informeer burgers én beleidmakers

5 Luister naar ecologen en klimaat-wetenschapers

6 Groen transport

7 Een fossielvrij Parkstad

8 Een sociale en rechtvaardige overgang

Want wij willen geen herhaling van de eerdere energietransitie die onze regio onderging. Waarbij onder het mom ‘van zwart naar groen’ de overheid het mijnverleden vooral zo snel mogelijk probeerde te vergeten. Maar duizenden mijnwerkers bleven achter zonder werk en met versteende longen. We eisen dus dat de transitie die Parkstad nu moet doormaken op een eerlijke en sociale manier gebeurd.

We doen ons best deze demo voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Als je ergens hulp bij kunt gebruiken neem contact met ons op en we zoeken uit wat mogelijk is. Natuurlijk staan we ook open voor vragen of suggesties: klimaatcoalitieparkstad@gmail.com