Klimaatalarm in Delft

Je kunt je niet meer inschrijven voor de demonstratie op locatie. Het door de gemeente opgelegde maximum aantal deelnemers is bereikt.

Natuurlijk kun je wel meedoen vanuit huis! Dus meld je aan  voor de livestream op zondag en doe mee online, want zo telt jouw stem ook mee in de opkomst van het Klimaatalarm! Bekijk hier het  programma en ontdek hoe jij  vanuit huis het Klimaatalarm kan slaan en met jouw foto of filmpje in de livestream kunt komen. 

Hieronder lees je meer over het Klimaatalarm in Delft.

Locatie: het Stationsplein, vanaf 14:00.

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. We moeten nu samen het roer omgooien. Blijven we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven, zoetwatertekorten en zeespiegelstijgingen? Of kiezen we voor vruchtbare grond, schoon water en een stabiel klimaat? De keuzes die wij maken hebben wereldwijde gevolgen. Mensen met de minste invloed op klimaatontwrichting worden het hardst getroffen. 

Het moet en het kán anders! Maar een eerlijk klimaatbeleid komt er niet zomaar. Keer op keer kiest de overheid voor vervuilende bedrijven in plaats van groene alternatieven. Daarom komt ook de Delftse Klimaatcoalitie op 14 maart in actie, 14:00 op het Stationsplein én online. Drie dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen zal door heel Nederland, thuis en op straat, het Klimaatalarm te horen zijn. Natuurlijk doen we dat veilig en houden we ons aan alle coronamaatregelen.

De Delftse Klimaatcoalitie is een diverse groep Delftse organisaties die zich samen uitspreekt voor klimaatrechtvaardigheid en burgerinspraak. We zien dat de Gemeente Delft niet in staat is emissiedoelen te halen die recht doen aan de 1.5 graden grens uit het Parijs akkoord: het eigen tussendoel van 2020 is ook niet gehaald. Wij vinden dat de Gemeente met een realistisch en rechtvaardig plan moet komen om de energie- en warmtetransitie te versnellen en te doen wat nodig is om wel onder de 1.5 graden opwarming te blijven.

Daarnaast vinden we dat de Gemeente Delft maar weinig concrete doelen omtrent biodiversiteit heeft terwijl stadse biodiversiteit steeds belangrijker wordt voor mens en dier. Tegenover de 15.000 extra huizen gepland voor 2040, vragen we om concrete plannen om de biodiversiteit niet verder onder druk te zetten, maar juist met 15% te laten groeien.

Wij staan verder zeer kritisch tegenover de door Rijkswaterstaat geplande verbreding van de A4. Het is onacceptabel dat bezwaren van omwonenden en milieuorganisaties niet worden gehoord. Dit is het moment om juist in te zetten op beter OV, goede fietspaden en meer ruimte voor biodiversiteit, niet extra asfalt, uitstoot en geluidsoverlast. 

Door heel Nederland laten we op 14 maart onze stem horen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid, met gezond eten, duurzaam vervoer, groene banen en goede woningen voor iedereen. In Delft, Nederland en daarbuiten. We willen dat de overheid het roer omgooit en bedrijven dwingt om te verduurzamen. Alleen zo houden we onze aarde leefbaar. 

We roepen alle Delftenaren op om mee te doen. De klimaatcrisis wacht niet. App of bel je vrienden, meld je aan als vrijwilliger of geef je organisatie op als partner. Samen maken we het Klimaatalarm ook in Delft groot! 

 

De Delftse Klimaatcrisis coalitie:
Natuurlijk Delfland
Milieudefensie Delft
Scientists4Future Delft
Greenteam Applied Sciences TU Delft
GreenTU
Luchtwachters Delft
Platform Energietransitie Delft
Students4Sustainability
Extinction Rebellion Delft

Delen met anderen

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

Leuk dat je meedoet! 

Meld je aan via onderstaande knop, zo blijf je op de hoogte van eventuele wijzigingen. 

Vergeet niet een mondkapje te dragen en 1,5 m afstand van elkaar te houden. Maak een mooi bord met jouw eigen boodschap en neem iets mee om gezamelijk alarm te slaan om 15:00 uur! Een fluit, een toeter, een bel, een ratel, een kookwekker, een fietsbel. Wie luidt op 14 maart de meest originele noodklok? Samen maken we het Klimaatalarm zo groot dat de politiek ons niet kan negeren.  

Ook als je vanuit huis het Klimaatalarm slaat, meld je aan via onderstaande knop. Zo kunnen we laten zien hoeveel mensen door heel Nederland hun stem laten horen voor een eerlijk klimaatbeleid. 

Tot de 14e!

TOTAAL AANTAL AANMELDINGEN:


IK DOE MEE:

Ik sla het klimaatalarm in:
Vul je gegevens in om je aan te melden voor het klimaatalarm:
Lees onze privacyverklaring om te zien hoe we je gegevens verwerken.